Edifici plurifamiliar de 152 habitatges dotacionals i un Casal a Sant Andreu

TIPOLOGiA

Habitatge

servei

DEO

PROMOTOR

IMHAB

ARQUITECTe

UTE Musquera-Seguí

Any

en execució