Edifici de 124 habitatges a l’Hospitalet de Llobregat

TIPOLOGiA

Habitatge

servei

DEO

PROMOTOR

Aq Acentor - Aquila Capital

ARQUITECTe

SOB Arquitectos

Any

en execució