Avís legal

Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat d’aquesta web site: text, imatges, marques, logotips, arxius d’àudio i vídeo, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre propietat intel·lectual i industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, estalvi per a ús personal i privat.

Legislació

Les activitats, productes i serveis inclosos en aquesta web estan dirigits a consumidors amb residència a Espanya. Per a qualsevol qüestió que pugui sorgir sobre els esmentats continguts, activitats, productes i serveis serà d’aplicació la legislació espanyola sent competents igualment els tribunals espanyols, amb submissió exprés a la jurisdicció dels tribunals de madrid.

Tractament de les dades personals

D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, el client/usuari queda informat de la incorporació de les seves dades personals als fitxers automatitzats existents en Rossell-Giner i Associats S.L.P. amb CIF (B62335195) , autoritzant a aquest al tractament de les dades als quals tingui accés com a conseqüència de la navegació per les pàgines web d’internet, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada, per a les finalitats d’oferta o comunicacions publicitàries i promocionals i contractació d’altres productes i serveis de Rossell-Giner i Associats S.L.P., i per tal d’adequar les ofertes comercials al perfil particular de l’usuari/client, sent els seus destinataris els serveis comercials i tècnics de Rossell-Giner i Associats S.L.P.
En particular, el client/usuari autoritza Rossell-Giner i Associats S.L.P. perquè enviï ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o a través d’un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
el client/usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades.
L’usuari/client podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, i revocar l’autorització concedida perquè Rossell-Giner i Associats S.L.P. enviï per via electrònica ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals, notificant-ho enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic rg@rossellginer.com, o mitjançant carta dirigida al servei d’atenció a la clienta, c\ Robí 33, baixos 2ª 08024 – Barcelona.
el client/usuari accepta que puguin ser cedits les seves dades exclusivament per a les finalitats assenyalades anteriorment , a altres entitats del grup Rossell-Giner i Associats S.L.P. , en la forma i amb les limitacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.

Limitació de responsabilitat

Rossell-Giner i Associats S.L.P. no garanteix que l’accés al web site sigui ininterromput o que estigui lliure d’error; com tampoc es responsabilitza ni garanteix que el contingut o software al qual es pugui accedir a través d’aquesta web site Rossell-Giner i Associats S.L.P. no es responsabilitza ni garanteix l’aprofitament de la informació, o contingut d’aquesta web site que es pogués canalitzar per a propòsits particulars i en cap cas serà responsable per les pèrdues o danys de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús de la pàgina web, com per exemple, virus informàtics o algun altre tipus de component perjudicial. Sigui ininterromput, estigui lliure d’error o causi un dany a l’usuari.
Rossell-Giner i Associats S.L.P. es aliè a l’ús que els usuaris facin de la web site i de la informació que aquesta contingui, i no garanteix que en l’accés a altres web site a través d’enllaços (enllaços) o cercadors es pugui visualitzar informació que fereixi la seva sensibilitat o els provoqui danys.
Rossell-Giner i Associats S.L.P. no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol mena de transmissions, que estiguin vinculades a aquesta web site i cooperarà, si és requerit per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d’aquells continguts que violin la llei.

Modificació

Rossell-Giner i Associats S.L.P. es reserva tots els drets per modificar, limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables al web site, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització, així com la facultat d’efectuar quantes modificacions en la configuració o presentació de la web estimi oportuns, en qualsevol moment i sense previ avís.