Edifici de 36 habitatges dotacionals a El Masnou

TIPOLOGiA

Habitatge

servei

DEO

PROMOTOR

INCASOL

ARQUITECTe

SANTIAGO VIVES SANFELIU – COP D’IDEES SCCL

Any

en execució