Reforma i rehabilitació interior de d’habitatges a Barcelona

TIPOLOGiA

Habitatge

servei

DEO

PROMOTOR

Grupo Landon

ARQUITECTe

Ana Gallardo - AVA studio

Any

2018