Rehabilitació de 2 edificis de vivendes a Barcelona

TIPOLOGiA

Habitatge

servei

DEO

PROMOTOR

CASP 33 AB - RESIDENCIAL S.L.U.

ARQUITECTe

Antonio Sansón - Marc Rossell

Any

2016