Construcció d’edifici de 67 habitatges a Barcelona

TIPOLOGiA

Habitatge

servei

DEO

PROMOTOR

IMHAB

ARQUITECTe

UTE Data arq.+JR Pascuets-MG Trullàs

Any

2023