Nova Biblioteca de Sant Martí Sarroca

TIPOLOGiA

Equipaments

servei

DEO

PROMOTOR

Ajuntament de Sant Martí Sarroca - Diputació de Barcelona

ARQUITECTe

Valor-Llimós arquitectura

Any

2020