Rehabilitació i canvi d’us d’un edifici de vivendes

TIPOLOGiA

Habitatge

servei

DEO

PROMOTOR

Privat

ARQUITECTe

Toni Sansón - Marc Rossell

Any

2020