Edifici plurifamiliar de 60 habitatges a Rubí, Barcelona

TIPOLOGiA

Habitatge

servei

DEO

PROMOTOR

ONCISA S.L.

ARQUITECTe

JOAN GARCIA-BORÉS - MIQUEL CASTELLS

Any

2008