Edifici de 240 habitatges a Barcelona

TIPOLOGiA

Habitatge

servei

DEO

PROMOTOR

PAT. MUN. DE L'HABITATGEAJUNTAMENT DE BCN

ARQUITECTe

JORDI ROS - JORDI SUTRIAS

Any

2004