Edifici plurifamiliar de 23 habitatges a Barcelona

TIPOLOGiA

Habitatge

servei

DEO

PROMOTOR

Kolvenick S.L.

ARQUITECTe

Miquel Castells

Any

2013